Być – Sein

Być – Sein

Jestem
jesteś
Jest
Jestemy
jesteście