Polnische Zahlen

0 = Zero

1 = Jeden

2 = Dwa

3 = Trzy

4 = Cztery

5 = Pięć

6 = Sześć

7 = Siedem

8 = Osiem

9 = Dziewięć

10 = Dziesięć

11 = Jedenaście

12 = dwanaście

13 = trzynaście

14 = czternaście

15 = piętnaście

16 = szesnaście

17 = siedemnaście

18 = osiemnaście

19 = dziewiętnaście

20 = dwadzieścia

30 = trzydzieści

40 = czterdzieści

50 = pięćdziesiąt

60 = sześćdziesiąt

70 = siedemdziesiąt

80 = osiemdziesiąt

90 = dziewięćdziesiąt

100 = sto