Nützliche Touristen-Wörter

Kleine Wörter

Dass = że

Warum = Dlaczego

Wo = gdzie

Wer = kto

Was = co

Wann = kiedy

Ich = ja

Du = ty

Er = on

Sie (fem.) = ona

Es = ono

Wir = my

Ihr = wy

Sie, sie = oni, one

Wie = jak

Nur = tylko

Leider = niestety

Intensiv = intensywnie

Ob = czy

Oder = czy, albo, lub, bądź, a

Auch = też

Ebenfalls = równieżs

Darum = dlatego

Hier = tutaj tu

Dort = tam

Jetzt = teraz

Meine = mój , mój numer = meine Nummer

Weil = bo

In = w

Und = i (, a)

Jetzt = teraz

Auf = na

 

Länder

Deutschland = Niemcy

Dänemark = Dania

Polen = Polska

Frankreich = Francja

Italien = włochy

Schweden = szwecja

England = Anglia

Spanien = Hiszpania

 

Alltagsgebrauch

Wie geht es dir? = Jak się masz?

Wo kommst du her? = Gdzie jesteś?

Guten Tag. Wie geht es Ihnen? = Dzień dobry. Jak się masz?

Alles gut = Wszystko dobrze.

Gut und dir? Dobrze, a u ciebie?

Nichts Neues = nic nowego

Alles in Ordnung = wszystko w porządku

Bitte = proszę

Danke = dziękuję

Hi! = cześć!

Hallo = Witam

Angenehm dich kennenzulernen = miło mi

Bitte buchstabieren = Proszę przeliterować

Bitte wiederhohlen = Proszę powtórzyć

Was bedeutet …? = co to znaczy … ?

Zum Beispiel = na przykład